kompletace

 

 

Vaše náplň práce:

* pomocné práce v kuchyni

* kompletace jídel na pásové lince

* obsluha zařízení pro uskladnění jídel

 

Koho hledáme?

* schopnost spolupracovat na lince s ostatními kolegy

* kolegy s čistým výpisem z rejstříku trestů, kteří jsou ochotni pracovat ve směnném provozu (krátký/dlouhý týden) na 12 hodinové směny

* ty, kteří mají stejné nadšení pro letecký provoz jako my a jsou odvážní získat nové pracovní zkušenosti

* zaměstnance, co rádi dostávají výplatu v řádném termínu – u nás opravdu vždy přijde výplata včas a v pořádku

* zaměstnance, co rádi pracují v čistém prostředí, kde se dodržují všechny hygienické normy a bezpečnostní předpisy

 

Co vám můžeme nabídnout?

* zázemí velké mezinárodní společnosti

* možnost poznání Letiště Václava Havla z bezprostřední blízkosti

* podílet se na zvyšování kvality služeb naší společnosti při odbavování letadel a být tak důležitou součástí celého letiště

* práci v přátelském kolektivu

* samozřejmě vždy platíme všechny příplatky za víkendy, noční směny, svátky dle zákoníku práce.

* nemusíte si nosit vlastní oblečení ani obuv, vše u nás získáte zdarma

 

 

Odesláním zprávy souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též jen „zákon“). Souhlas uděluji společnosti ALPHA FLIGHT a.s., IČO: 27880427 jakožto správci (dále též jen „správce“) pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Souhlasím s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět správce osobně anebo prostřednictvím třetích osob. Jsem informován o tom, že: - mám právo na informace o údajích, které o mně správce sám nebo prostřednictvím třetích subjektů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona; - zjistím-li, že správce zpracovává údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mám právo požádat správce o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci; - ostatní práva a informace ke zpracování údajů jsou uvedeny v §§ 12, 21 a dalších ustanoveních zákona.